Publicado por: garza18 | 15/11/2020

Asemblea xeral extraordinaria virtual

Neste ano tan estraño no que un novo bichiño veu a luz e nos mudou tantas cousas das nosas costumes e tantos desgustos está a dar, o CES tamén debe adaptarse, ao igual que facemos cada un e cada unha de nos para seguir adiante. Por primavera, cando normalmente solemos convocarvos para a Asemblea Anual, non se puido realizar. Estivemos agardando o momento oportuno para realizala de xeito presencial pero entre COVID, vacacións, vendimas e máis COVID, o ano vai pasando e a ocasión semella que non chega, polo que teremos que facer a noso encontro de modo virtual.
Así as cousas, o CES convócavos á Asemblea Xeral Ordinaria o sábado 28 de novembro ás 18h (o lugar será: os salóns, habitacións, despachos de cada casa). Enviarémosvos un correo electrónico co enlace para entrar á sala virtual onde nos atoparemos. Os que recibides esta circular en papel deberedes poñervos en contacto uns días antes para pasarvos o enlace do xeito que vos consideredes mellor.

Estos serán os PUNTOS DA ORDE DO DÍA:
DE QUE FALABAMOS TAL DÍA COMO HOXE O ANO PASADO?
Lectura da acta da asemblea ordinaria de 2019.
QUE FIXEMOS AO LONGO DO 2019?
Memoria anual de actividades 2019.
CANTOS SOMOS?
Balance de socios 2019.
COMO ESTAMOS DE CARTOS?
Memoria anual económica 2019.
DAREMOS O RELEVO?
Necesitamos novas caras na directiva do CES… poderías ser ti @ nov@ vogal, president@ secretari@… Comunícanos a túa intención de presentarte por teléfono ou correo electrónico. A túa colaboración dentro ou fora da directiva é fundamental para o mantemento da actividade do CES e a consecución dos seus obxectivos de conservación e mellora do patrimonio natural do Salnés.
QUE CAMIÑOS SEGUIREMOS?
Qué queremos que faga o CES? Cómo queres coidar o noso entorno dende o CES? Qué melloras podemos levar a cabo?
ROGOS E PREGUNTAS

Publicado por: garza18 | 13/11/2020

Tómate un café sen xerar máis lixo


En canto á redución de residuos estamos nun momento de retroceso. Nesta ocasión poñemos o foco nos cafés para levar, unha tendencia que se disparou estes días a consecuencia do peche da hostalaría. Xa antes da pandemia tirábanse 1500 millóns de envases ao ano (estimacións de Greenpeace para España), lixo composto por unha mistura de plástico e cartón. A solución témola ao noso alcance substituíndo estes efémeros envases de usar e tirar por recipientes reutilizables.
Teñen outras vantaxes, ademais das ambientais. Por exemplo:

 • Son máis eficientes mantendo a temperatura das bebidas.
 • Materiais como o aceiro, a cerámica ou o cristal, ademais de ser máis respectuosos co medio ambiente, non modifican o sabor.
 • Evitan o custe que supón o envase. O/a consumidor/a pode levar o seu propio envase ou o establecemento podería facilitar envases retornables.

Un cafesiño?

http://www.freepik.es

PROXECTO RÍOS-XIII Limpeza Simultánea: RESULTADOS DA LIMPEZA DO RÍO UMIAHoxe domingo 27 de setembro, o Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) convidou aos veciños a reivindicar a limpeza dos nosos ríos e a desfrutar do Umia. A cita foi ás 10.30h da mañá en Ponte Arnelas, na Ponte dos Padriños. A actividade tivo un aforo de participantes limitado pola situación creada polo COVID. Participaron 6 veciñas e veciñas, dos cales 1 era menor, sendo socios do CES na súa maioría. Rematouse ás 12:30 horas.

Esta actividade encádrase dentro do Proxecto Ríos, coordinado pola asociación ADEGA, que xa leva organizando dende o 2008 este día de Limpeza Simultánea en numerosos concellos de Galicia. É un día no cal voluntarios e voluntarias saen aos seus ríos, baixo o lema “Móllate polos ríos”, para recoller o lixo que atenta contra a riqueza dos nosos ecosistemas fluviais. Miles de quilogramos de refugallos xa foron extraídos de moitos ríos galegos polos centos de voluntarios/as que teñen participado nas limpezas anteriores. Animámosvos a participar este ano para que vaiades ao voso río e recollades ese lixo que acaba coa súa biodiversidade e beleza. O máis importante deste día é a labor de concienciación social que entre todos e todas realizamos. Axudamos a manter un bo estado de conservación nos nosos ecosistemas fluviais e facémoslle ver á cidadanía que as pequenas accións valen moito.

Percorreuse as dúas beiras do Umia ata as inmediacións da Ponte nova de Santa Marta, divididos en pequenos grupos de convivencia. Rematamos ás 13h, tras ter recollido os seguintes refugallos:
-100 l de envases (plásticos e latas de refrescos).
-5 l de papel e carton.
-10 l de vidro
– restos non reciclables: 50l
– Voluminosos ou tóxicos: varios trozos de entullos (ladrillos, formigón lousas..) e unha cuberta de fibra de vidro dun metro e medio cadrado.

Na edición de 2019, nesta mesma actividade, recollimos os seguintes refugallos
-250 l de envases (plásticos e latas de refrescos).
-100 l de papel e carton.
-10 l de vidro
– restos non reciclables: 100 l
– Voluminosos ou tóxicos: un neumático, unha valla de obra, louza, filtro de aceite dun coche.

Todo isto foi depositado nos correspondentes contentores de recollida selectiva da zona. Dos voluminos e tóxicos fixéronse cargo o Concelleiro de Medio ambiente do Concello de Ribadumia que colaborarou co proxecto e na recollida de lixo, coa esperanza de que sexan levados ao punto limpo e alí ser tratados do xeito convinte.

No 2019 localizouse un punto de vertido de escombros con restos de ladrillos e uralitas, do que tamén foi informado o Concellal de Medio Ambiente de Ribadumia. Este punto segue a estar sen recoller.

Máis info da Limpeza Simultánea en : http://proxectorios.org/limpeza/

Publicado por: garza18 | 20/09/2020

QUEREMOS OS NOSOS RÍOS LIMPOS

O próximo domingo, 27 de setembro, convidámoste a reivindicar a limpeza dos nosos ríos e a desfrutar do Umia.
A cita é ás 10.30h da mañá en Ponte Arnelas, na Ponte dos Padriños.


O número de participantes será limitado polo que É PRECISO ANOTARSE. Podes facelo por whatsapp ao número do CES (680 580 086), chamando por teléfono a este mesmo número ou enviando una mensaxe ao correo cesalnes@yahoo.es.

Levaremos o material preciso. Non esquezas traer roupa e calzado axeitado.

O Proxecto Ríos xa leva organizando dende o 2008 este día de Limpeza Simultánea en numerosos concellos de Galiza. É un día no cal voluntarios e voluntarias saen aos seus ríos para recoller o lixo que atenta contra a riqueza dos nosos ecosistemas fluviais. Miles de quilogramos de refugallos xa foron extraídos de moitos ríos galegos polos centos de voluntarios/as que teñen participado nas limpezas anteriores. Animámosvos a participar este ano para que vaiades ao voso río e recollades ese lixo que acaba coa súa biodiversidade e beleza. O máis importante deste día é a labor de concienciación social que entre todos e todas realizamos. Axudamos a manter un bo estado de conservación nos nosos ecosistemas fluviais e facémoslle ver á cidadanía que as pequenas accións valen moito.

http://proxectorios.org/limpeza/

 

Publicado por: garza18 | 18/08/2020

De novo herbicidas nas vías férreas

Nos últimos anos vimos observando un preocupante aumento do uso de herbicidas por parte das administracións polas beiras das estradas. Esta triste moda de pasar da eliminación mecánica (roza) á química, tamén se estendeu polas vías férreas, onde a entidade  responsable (ADIF), fumiga alomenos 2 veces ao ano.

thumbnail

Na franxa de vexetación máis alta aínda se observa o efecto do herbicida.

Por este motivo acabamos de enviar escrito a ADIF preguntando por que contradí a súa propia política medioambiental, na que se compromete, entre outras cousas, a:  

 1. Lograr la integración ambiental del ferrocarril manteniendo el máximo respeto hacia los espacios naturales y el patrimonio arqueológico, preservando todos sus valores y recuperando aquellos entornos que se hayan podido ver afectados.
 2. Requerir de las empresas filiales, contratistas y proveedores idéntico compromiso ambiental, mediante la suscripción de los documentos contractuales correspondientes.
 3. Definir procedimientos internos que garanticen la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación durante todas las fases del ciclo de vida, con atribución precisa de las responsabilidades, así como de las herramientas internas para su control y seguimiento.
 1. Promover el compromiso con el medio ambiente desde la Alta Dirección. Proveer los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para garantizar el cumplimiento de estos compromisos y comunicar pública y periódicamente los resultados de su aplicación en aras de la transparencia.

Pese aos compromisos adquiridos por ADIF para a protección do Medio Ambiente, observamos como continúan realizando fumigacións con herbicidas (o glifosato está considerado como canceríxeno pola OMS). As fotos que amosamos corresponden a un tramo no que o último tren herbicida circulou polo Concello de Vilagarcía de Arousa a finais de maio. Dito tren ía a bastante velocidade (máis de 30km/h), e o vento que soplaba ese día aumentaba a dispersión. Puidemos observar como o producto herbicida non caía cara abaixo, cara as vías, senon que voaba axudado polo vento real e o producido pola propia marcha do tren. Neste lugar concreto, como en moitos outros polos que pasa o tren, hai vivendas habitadas, un paso a nivel, e cultivos de frutais e horta, ademáis de plantas e árbores silvestres autóctonas, como carballos, salgueiros e loureiros, ademáis da fauna que habita nelas. Todos estes elementos do medio ambiente veñen sendo afectados nos últimos anos, tanto polos efectos directos da aplicación do herbicida, como pola constatada acumulación deste tipo de produtos na auga, solo e seres vivos. Así mesmo, tamén temos observado como nas zonas afectadas polo uso do herbicida, nacen plantas alóctonas, moi resistentes e con capacidade invasora.

thumbnail (1)

Aínda se pode observar a afección ás árbores autóctonas como carballos, salgueiros e loureiros.

Por todo isto solicitamos a ADIF que nos informe sobre os seguintes apectos:

-O tipo de herbicida empregado, a súa disolución e o protocolo para a súa aplicación, tanto nas vías férreas como en terreos propiedade e/ou xestionados por ADIF, sobre todo en relación ás zonas sensibles (zonas habitadas, cultivadas, de cría de animais, zonas de río e/ou beiras do mar, espazos protexidos, etc).

-Se ADIF fixo un estudo de seguimento ou análise dos efectos ambientais e/ou sanitarios polo uso continuado dos herbicidas na súa rede  ferroviaria, no que se analicen as afeccións ao medio (contaminación de solos e agua, estudios de persistencia, introdución de flora alóctona…) e á saúde dos habitantes das casas colindantes coa vía.

Por último, solicitamos que apliquen o principio de cautela, para evitar a contaminación de augas e terra, en aras dunha maior protección tanto da saúde humana, como da fauna e flora silvestre e doméstica, aplicando un sistema de erradicación das herbas de forma mecánica, ou cualquera otro sistema que non resulte contaminante nin perigoso, atendendo ademáis así ao compromiso de ADIF co medio ambiente, e á súa propia política ambiental.

Ademáis, nunha reunión informal mantida por dúas persoas socias do noso colectivo co concelleiro de medio ambiente de Vilagarcía, animamos a dito concello a que se declare libre de herbicidas.

 

 

Os últimos roubos de madeira no monte de Sanxenxo e Meis súmanse a unha numerosa lista de sucesos similares na Comarca do Salnés e veciñas ao longo dos últimos anos.

Os montes do Salnés e Pontevedra están case na súa totalidade adicados ao monocultivo de eucalipto, cos problemas ambientais   asociados xa moi estudados e difundidos: mingua de biodiversidade e de riqueza paisaxística, danos no solo e alteracións no réxime hidrolóxico dos montes. Os monocultivos conlevan tamén unha menor resistencia ante as pragas, incluídos os incendios.

O xeito de plantar e cultivar os nosos montes responde a un modelo de xestión, ou mais ben de falta de xestión, que consiste na plantación de árbores de rápido crecemento e un xeneralizado esquecemento deles ata o momento da súa corta, cun destino único e da cal depende perigosamente toda a inversión dos propietarios, a pasteleira ENCE. Este modelo curtopracista non trata ao monte con expectativas de futuro.

Unha xestión ambiental dos nosos montes, con diversidade de especies, apostando por árbores e sotobosque adaptadas ao noso clima e solo, por aproveitamentos múltiples e que á súa vez crean hábitats para a nosa flora e fauna, faría que esta riqueza ambiental se trasladara a unha riqueza económica aos seus propietarios, máis sostible (ambiental e temporalmente falando). Este modelo de ecoxestión dos montes estaría máis pola labor de continuidade desa mata, evitando os cortes a feito que deixan desprotexido o solo e promovendo as entresacas de individuos en distintas fases (por idades ou outros criterios), buscando sempre a rexeneración do cultivo e a súa continuidade no seu máximo de produción. Este modelo apostaría pola profesionalización do sector forestal na comarca, poñendo en valor os nosos montes e creando postos de traballo de calidade.

Igual que sucede naquelas casas que se saben inhabitadas, que moitos ladróns aproveitan para roubar as súas escasas pertenzas, os montes da comarca do Salnés están a padecer roubos de madeira (eucalipto na súa maior parte), cada vez mellor argallados. Os últimos en Sanxenxo pero recentemente tamén en Meis, e lévanse anos denunciando cortas nos montes do Salnés, provincia e en toda Galicia. O modus operandi destes ladróns baséase en escoller unha masa forestal cunha vía de acceso, algo afastada das casas e dos seus propietarios, para cortar as árbores máis grandes, con maquinaria pesada e dun xeito moi rápido, pasando desapercibidos, para logo desaparecer coa madeira. Estas cortas poden incluso contar cunha autorización da Xunta pero que inexplicablemente se concedeu sen a preceptiva autorización dos propietarios, como así denunciaban os veciños de Meis afectados recentemente.

O resultado: un monte esnaquizado, solos espidos e arados, ramas esparexidas, árbores tronzados, madeira mal aproveitada quedando toradas de máis dun metro de altura e outras desfeitas. Pasto ideal para os incendios e tamén para a erosión do solo por chuvias.

 

Ademais dos danos ambientais e paisaxísticos que implican estes roubos, supón un verdadeiro drama para os propietarios, que ademais de perder a súa inversión, pódelles carrexar multas por ter restos de poda na súa propiedade sen recoller ou por cortas non autorizadas, rizando así o rizo desta inxustiza. A este drama ambiental, social i económico que supón a falla dunha xestión profesional e ambiental dos nosos montes, que nos fan débiles ante pragas e incendios, temos que sumar tamén aqueles individuos fora da lei que se aproveitan do traballo alleo e contra os que tamén se debe batallar.

Para o Colectivo Ecoloxista do Salnés faise preciso que as autoridades tomen conciencia da gravidade destes feitos e poñan énfase na investigación destes roubos, tentando levar ante a xustiza os seus autores, do mesmo xeito que perseguen aos autores dos incendios provocados.

Ao xuízo do Colectivo Ecoloxista do Salnés, para manter aos ladróns fora dos nosos montes, precisaríase romper co círculo vicioso que supón o eucalipto en Galicia poñendo orde nos nosos montes. Sacarlle proveito ao monte dun xeito sostible, vixialo e coidalo, tal como están a poñer en práctica Comunidades de Montes doutras comarcas veciñas.

Sendereando

Santiago de Compostela, a 5 de xuño de 2020.- A Federación Ecoloxista Galega (FEG), en representación das entidades ecoloxistas e naturalistas ADEGA, ADENCO, APDR, CES, MEL, Néboa, Papaventos, Vaipolorío,Verdegaia, e Amigos da Terra, aproveita esta significativa data do Día Mundial do Medio Ambiente para facer chegar as súas propostas de cambio na xestión pública cara un modelo máis ecolóxico e sustentábel ás formacións políticas candidatas ás eleccións autonómicas do vindeiro 12 de xullo, para que as incorporen no seu programa electoral e, posteriormente, na súa acción de goberno ou de oposición.

A amplitude da crise ambiental global, significada pola xa declarada emerxencia climática e ecolóxica, o esgotamento dos recursos naturais e o incremento das desigualdades sociais son de tal magnitude que o futuro goberno de Galicia se enfronta ao enorme reto de promover unha mudanza radical nos diferentes eidos de xestión pública. Agora máis que nunca, tras a experiencia vivida pola situación de alarma sanitaria derivada da Covid-19, debemos ser conscientes e actuar en consecuencia a prol do coidado do noso entorno. A Natureza proporciónanos o medio no que vivimos e os recursos imprescindíbeis para a vida, como a auga ou o aire que respiramos. Así mesmo, existe unha relación constatada por varios estudos entre a destrución da biodiversidade e dos ecosistemas e a aparición de zoonoses e novas epidemias. Así como unha relación entre os efectos do cambio climático e a aparición ou expansión das mesmas.

O confinamento humano amosou efectos moi positivos para a biodiversidade galega e parámetros de calidade ambiental como a diminución da contaminación atmosférica. Fíxonos máis conscientes daquelas actividades e accións que contribúen a degradar o medio natural, con forte impacto para a biodiversidade e tamén para a nosa saúde, pois inevitablemente acaba repercutindo nas nosas vidas.

A FEG súmase así ao lema da ONU para este Día do Medio Ambiente, “Hora da Natureza”, convencida de que non podemos agardar máis a mudar profundamente o noso sistema económico, o noso xeito de pensar e actuar, as nosas prioridades vitais, os nosos valores e o xeito no que nos organizamos e nos mobilizamos como sociedade. O coroavirus demostrounos que o que parecía imposible, agora é posible.

Xunto coa Emerxencia Climática, esta situación demanda un cambio de rumbo urxente. Non deberíamos deixar pasar unha nova oportunidade de construír un país moito máis respectuoso coa Natureza e á vangarda da transición ecolóxica. Non caiamos de novo na falacia de que o desenvolvemento económico se debe facer á costa da degradación ambiental. Ante a nova crise que estamos a vivir, evitemos os recortes en medio ambiente ou a flexibilización das normativas ambientais, que en pasadas crises económicas non contribuíron a resolver nada e, pola contra, instensificaron e aceleraron a degradación do noso territorio.

Por estes motivos elaboramos as “12 propostas para camiñarmos cara a sustentabilidade”, cos seguintes puntos principais que se desenvolven no documento:

1. Abandonar o carbón, reducir o consumo de enerxía e promover a socialización das renovábeis para reducir drasticamente as emisións e acadar a xustiza climática.

2. Descarbonizar o transporte: menos vías de alta capacidade, AVE, e máis tren de proximidade.

3. Aplicar unha política de ordenación do territorio que limite drasticamente o crecemento urbanístico e defenda a costa.

4. Ordenar a industria extractiva con criterios sociais e ambientais.

5. Defender a soberanía alimentaria e apostar por un mundo rural e mariñeiro vivos.

6. Parar a perda de diversidade natural e recuperar os nosos montes.

7. Implantar unha nova cultura da auga.

8. Abandonar o modelo baseado na incineración e o vertedoiro, pechar a incineradora de SOGAMA, promover a redución, a reutilización e a compostaxe dos residuos urbanos.

9. Avanzar na democracia participativa real e no papel da Educación Ambiental na transformación da sociedade.

10. Impulsar unha contratación pública e unha reforma fiscal verde.

11. Traballar na liña do ecofeminismo e coidados básicos para a vida, facilitar novos esquemas de xénero ao respecto.

12. Fortalecer a cooperación internacional para o desenvolvemento sustentábel e promover a coherencia de Políticas para o desenvolvemento.

Na man de todas e todos está o reto de favorecer unha relación de respecto e complicidade co medio que nos rodea.

#DiaMedioAmbiente2020 #PropostasEcoloxistasEleccións2020

Preme aquí para ver o documento das propostas:

ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALIZA 0506 2020 (1)

O CES súmase ás accións da Alerta Ambiental Galega xurdida a principios deste mes de maio tralo intento da Xunta de impedir a participación cidadán, reactivando os prazos de 975 proxectos impactantes durante o estado de alarma.  A noticia completa, a continuación:

MÁIS DUN CENTO DE COLECTIVOS RECORREN E PIDEN A SUSPENSIÓN DAS DÚAS ORDES DA XUNTA QUE REACTIVAN A TRAMITACIÓN DE PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O ESTADO DE ALARMA 

107 asociacións e colectivos presentan recurso de reposición no que se pide a suspensión cautelar das Ordes do 27 de abril e do 5 de maio polas que a Xunta dá luz verde á continuidade da tramitación administrativa de case 1000 proxectos industriais de grande impacto en pleno estado de alarma.

Tamén solicitan á Delegación do Goberno en Galicia que revise se estas disposicións se axustan a Dereito.

Foto de Adega

Santiago de Compostela, a 27 de maio de 2020.- Máis dun cento de colectivos presentaron Recurso de Reposición fronte a Orde da Consellaría de Medio Ambiente, do 27 de abril, e fronte a Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria, do 5 de maio de 2020 pola que se dá continuidade á tramitación de preto de 1000 expedientes administrativos durante o estado de alarma. 

Este recurso foi presentado polo grupo de traballo denominado ALERTA AMBIENTAL GALEGA que nacía hai menos dun mes como resposta ao acordo do Consello da Xunta do xoves 30 de abril do 2020 (DOG deste 4 de maio) no que se aprobou reactivar a tramitación administrativa en materia de avaliación ambiental de 975 proxectos que estaban paralizados polo Real Decreto que declarou o Estado de alarma. Posteriormente, a Xunta de Galicia ditou unha nova Orde a través da Consellaría Industria, que se publicou no DOG do 11 de maio, pola que non só se daba luz verde á continuidade da tramitación de centos de expedientes administrativos con forte impacto ambiental, senón que lexitimaba á Xunta para aprobar tales proxectos industriais de grande impacto.

Petición de suspensión cautelar das Ordes

As entidades recorrentes piden a suspensión cautelar de ambas Ordes da Xunta por contravir o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo do 2020, polo que foi declarado o Estado de alarma, que estableceu con carácter xeral a suspensión dos termos e dos prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público. Só contempla, como forma excepcional, que se poidan acordar, mediante resolución motivada, a continuación daqueles trámites que sexan indispensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos. 

Porén, a Xunta aproveita esa excepcionalidade do Real Decreto para subverter a regra xeral, e atribuírlle tal carácter a preto de mil expedientes que, na súa maioría non son de interese xeral nin son indispensables ou estritamente necesarios para o funcionamento básico dos servizos públicos. Ademais, a Xunta intenta xustificar en abstracto ao alcance do interese xeral de ditas excepcións, cando debería telo feito expediente a expediente ou proxecto a proxecto. Por tanto, estas dúas ordes da Xunta estaríase deixando sen efecto as disposicións previstas no Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma relativa á suspensión dos prazos administrativos. 

Menoscabo dos dereitos dos administrados

Esta situación resulta especialmente grave, cando aínda nos enfrontamos a unha seria crise sanitaria e a poboación continúa con a estar limitada para o desenvolvemento de moitas das súas actividades de forma normalizada. Tamén están limitados os movementos e posibilidades de organización veciñal para responder a proxectos industriais de tan grande impacto. Por tanto, mentres dure o Estado de alarma os dereitos fundamentais dos administrados sofren un menoscabo e as persoas e colectivos temos menos posibilidades de exercer o control sobre a acción administrativa en materia de medio ambiente ou para evitar que dela se deriven ilegailidades. 

Intervención da Delegación do Goberno

Así mesmo, as entidades recorrentes vimos de instar á Delegación do Goberno en Galicia para que atenda a ditos recursos de reposición e revise pola súa banda se as ordes das consellarías de Medio Ambiente e de Industria da Xunta de Galiza se axustan ás disposicións do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo do 2020, ou se pola contra as contraveñen. 

Apoio social

O conxunto de 107 organizacións cidadás de toda Galicia, convertiuse nun movemento social importante que mostra a preocupación ante unha Xunta que parece que goberna de costas aos intereses dos seus cidadás e que lle está a pedir que rectifique.

 

Aquí a referencia do Consello da Xunta. Na páxina 11, 12 e 13 pódese ver o referente a este tema: https:// http://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=1417255&name=DLFE-36813.pdf 

Aquí pódese consultar a Orde publicada no DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200504/AnuncioG0532-270420-0003_gl.pdf 

Aquí o Real Decreto: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692

 

 

Listado de asociacións, plataformas e colectivos que apoian este recurso:

 1. A Rente do Chan-Pladever
 2. AAVV 3 de maio
 3. ADEGA
 4. Agrupaçom de Montanha Águas Limpas (AMAL)
 5. APEOM Outes
 6. Arquitectura Sen Fronteiras Galicia
 7. Asoc. galega Cova Crea
 8. Asoc. Petón do Lobo
 9. Asociación “Azos Feministas”
 10. Asociación a Picouta, Trazo
 11. Asociación Ambiental Senda Nova
 12. Asociación Amigos da Terra
 13. Asociación Corentena Producións
 14. Asociación Cultural A Rula
 15. Asociación Cultural Brisas do Quenllo
 16. Asociación Cultural Festival das Brétemas
 17. Asociación Cultural Lucerna – Cerceda
 18. Asociación Cultural O Naranxo (Lalín)
 19. Asociación Cultural O Quilombo
 20. Asociación de Afectados polo Vertedoiro de Lesta
 21. Asociación de Custodia do Territorio “Brexa”
 22. Asociación de guías acreditados das illas atlánticas de Galicia AGAIAS
 23. Asociación Ecolóxica Cultural Ridimoas
 24. Asociación Educativa y Cultural Animales del Mundo, AECAM
 25. Asociación Ekohuerta Agropuro
 26. Asociación Hortas do Val de Feáns
 27. Asociación O Ouriol do Anllóns, de Coristanco
 28. Asociación para a Custodia do Bosque Atlántico
 29. Asociación para a defensa da natureza no Condado ADENCO
 30. Asociación para o coidado da terra Carabel das Cabras
 31. Asociación Pola Defensa da Ría (APDR)
 32. Asociación pola Defensa do Parque de Rosalía
 33. Asociación Rexeneración Autóctona
 34. Asociación Sociocultural Ecolectivo
 35. Asociación Sustinea
 36. Asociación Verdeval, do Val Miñor
 37. Asociación Victimas de la Justicia
 38. Asociación Xuvenil Comarea
 39. Associaçom cultural A Gentalha do Pichel de Compostela
 40. Axóuxere Editora
 41. BRIGA – Organizaçom juvenil da esquerda independentista galega
 42. Casalonga Limpa de Residuos
 43. Central Unitaria de Traballadoras (CUT)
 44. Centro Social Fuscalho da Guarda
 45. Co-mando Ghichas (Val Miñor)
 46. Colectivo Arroutada
 47. Colectivo Capitán Gosende
 48. Colectivo Ecoloxista do Salnés
 49. Colectivo Portalén de Terra de Montes
 50. Colectivo Terra de Pontedeume
 51. Colectivos en Loita
 52. Comisión de Asociación contra as minas da terra Cha
 53. Comisión de seguemento da minaría e defensa do rural Frades e Mesía
 54. Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol
 55. Comité de Defensa de las Rìas Altas
 56. Comunidade de montes de mancomún de Tameiga
 57. Comunidade de Montes Veciñais en Man Común Tameiga
 58. ContraMINAcción
 59. Corrente Vermella
 60. Ecoloxistas en Acción Galiza
 61. Epona Terra
 62. Federación Ecoloxista Galega
 63. Foro Social de Cangas
 64. Fridays for future A Coruña-Ferrol
 65. fridaysforfuture Teo
 66. Fundação Montescola
 67. Fundación Galicia Verde (Leboso-Forcarei)
 68. GEAS, Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes
 69. Greenpeace
 70. Grupo de Traballo A Eira do Ceesg ( Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia)
 71. Instituto de Estudos Miñoráns, IEM
 72. Instituto para la Monitorización Vecinal de Espacios Contaminado I.M.V.E.C.
 73. Interior Galego Vivo
 74. Lugo de cara ao Miño
 75. Lugo sen Mordazas
 76. Modepén Lugo
 77. Modepen Morrazo (Movemento Galego pola Defensa das Pensións Públicas)
 78. MPI( Mocidade pola independência)
 79. Nais polo Clima Santiago de Compostela / Madres por el Clima
 80. Plataforma A Auga é Vida
 81. Plataforma Auga Limpa XA!
 82. Plataforma de Afectados pola Destilería de Contimunde (Rois)
 83. Plataforma de afectados polo vertedoiro Santiago de Compostela – Miramontes
 84. Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA)
 85. Plataforma Galega para a Defensa Animal e da Natureza
 86. Plataforma non máis eólicos Campelo Bustelo
 87. Plataforma pola convivencia ética coa fauna silvestre
 88. Plataforma pola defensa de Corcoesto e Bergantiños
 89. Plataforma pola recuperación do Sar
 90. Plataforma Quijote Outes
 91. Plataforma rexeneration.net
 92. Plataforma Veciñal Mina Touro O Pino Non
 93. Plataforma Vida e Ría ou Minaría
 94. Rede para o Decrecemento Eo-Navia Galiza O Bierzo
 95. Salvemos a Comarca de Ordes
 96. Salvemos as fragas de Catasós
 97. Salvemos Monteferro
 98. Salvemos O Iribio
 99. SGO, Sociedade Galega de Ornitoloxía
 100. Sindicato Labrego Galego
 101. Sinha PACA (Plataforma de Activistas Culturais e Artistas) de Redondela
 102. Sociedade Histórica e Cultural Coluna Sanfins
 103. SOS GROBA
 104. Teo polo clima
 105. USDG – Unión Sindical de Docentes de Galicia
 106. Verdegaia
 107. Xente do rural Ponteceso

 

CONTACTO:

alertaambientalgalega@gmail.com 
Teléfono de contacto para medios de comunicación: 628 458 509, 637994500.

 

CONTACTO:

alertaambientalgalega@gmail.com

Teléfono de contacto para medios de comunicación: 628 458 509, 637 99 45 00.

 

Publicado por: garza18 | 01/05/2020

Consumo responsable

vídeo desescalada

Engadir unha lenda

No Colectivo Ecoloxista do Salnés queremos plantexar a urxencia dun consumo responsable dende o punto de vista ambiental, social i económico. Para que a nova normalidade sexa máis xusta, en lugar de acrecentar as desigualdades sociais, e un medio ambiente máis limpo e saudable, en lugar de avanzar no deterioro ambiental, a cidadanía temos que ser responsables. Esta responsabilidade maniféstase, na nosa faceta como consumidores, nunha compra de proximidade, favorecendo os produtos de cercanía i ecolóxicos así como nos establecementos da contorna.

Preme no seguinte enlace para acceder ao vídeo que estamos a difundir nas redes sociais expoñendo este tema.

https://www.facebook.com/100010808734058/videos/1079081232462158/?id=100010808734058

 

Publicado por: garza18 | 07/12/2019

QUERES PASAR UNHA MAÑÁ ENTRE PLUMAS?

Invitámosvos a despedir o 2019 achegándonos á natureza a través das aves migratorias, esas que agora están a escapar dos fríos da Europa Norte e paran nos nosos humedais para alimentarse e descansar.

A cita é o sábado 14 de decembro ás 10h na zona de aparcamento en Vilanova preto da ponte da Illa de Arousa e da praia do Terrón (moi cerca do Eroski). As coordenadas de localización son: 42.5502416, -8.8300248

Xurxo Piñeiro acompañaranos e axudarache a descubrilas. Xa sabes, vente con calzado quente e impermeable, roupa de abrigo, prismáticos-telescopio (se tes) e con todas as ganas de pasar unhas dúas horas entre plumas.

 

Gavita, ostrero ou Haematopus ostralegus, especie fácil de ver na zona. Aínda que a maioría veñen pasar o inverno, tamén hai algúns individuos que pasan aquí todo o ano. Imaxe: SEO Birdlife.

 

Non é preciso ser soci@ para acudir a esta actividade libre e gratuíta.

Vémonos alí!

 

« Newer Posts - Older Posts »

Categorías

A %d blogueros les gusta esto: