O CES asina, xunto con moitos outros colectivos ambientalistas e sociais, o “Manifesto polo cumprimento  da  lei e na defensa dos sectores produtivos”, xa que cremos que a prórroga emitida en 2016 é contraria á lei. Así mesmo apoiamos tamén, un ano máis, a marcha que terá lugar este domingo 16 de xuño ás 12 dende as alamedas de Marín e Pontevedra, e animamos a toda a xente con sensibilidade ambiental da nosa comarca a unirse a dita marcha. Porque cremos que unha ría limpa e un modelo de xestión forestal sostible  e racional, máis alá do monocultivo de eucalipto, son e deben ser posibles.

 

A continuación reproducimos o manifesto polo cumprimento da lei e na defensa dos sectores produtivos:

Cando na “Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar” do “Ministerio de Transición Ecológica”, toman a decisión de non defenderse fronte aos recursos contrarios á prórroga de 60 anos a ENCE, fano porque entenden que a concesión da amentada prórroga foi contraria á Lei. E basean a súa decisión nun informe da avogacía do Estado que, logo dunha análise amplamente documentada da Lei de Costas do 2013 e da xurisprudencia existente ao respecto das prórrogas en dominio público marítimo-terrestre, conclúe:

1º.- Que, de dispoñer desa prórroga, ENCE superaría o prazo de 75 anos que a Lei establece como máximo para a permanencia de calquera instalación en dominio público, un prazo que no caso de ENCE remataría no ano 2033.

2º.- Que, no caso concreto de ENCE, non se xustifica a concesión de ningunha prórroga, xa que a Lei limítaas a aquelas instalacións que “pola súa natureza” teñan que estar en terreos de dominio público, circunstancia que non se da neste caso.

Así pois, por Lei, ENCE non podería continuar na Ría máis alá do 28 de xullo do 2018, data na que caducou a concesión obtida no ano 1958.

E desde a empresa e os sectores que apoian a súa permanencia en Lourizán en contra da Lei e o interese xeral, trátase de confundir á cidadanía con mentiras e chantaxes. Entre outras cousas, din que esta decisión pon en grave risco o futuro da comarca e vai supor a catástrofe para Galiza, que vai ver o seu monte abandonado pola imposibilidade de vender o eucalipto.

Nada máis lonxe da realidade! Tal como recoñece Enrique Valero, profesor da Facultade de Enxeñería de Montes da UVigo, e un dos impulsores da chamada “Cátedra ENCE”, só un 50% do eucalipto que se corta na Galiza véndeselle a ENCE, e as familias que venden agora en ENCE-Pontevedra, seguirían a vender nas fábricas de ENCE-Navia e Navigator-Aveiro. E, como afirman as comunidades de montes en man común, ENCE é o peor comprador de eucalipto, e paga moito menos que outros tratantes, polo que a súa desaparición non suporía un problema de gravidade para o sector.

 Resulta evidente que a comarca de Pontevedra non vive de ENCE; que lonxe de ser o motor da nosa economía, ENCE é o seu freo, xa que impide a explotación racional dos sectores produtivos da Ría, do turismo e do monte, un monte hoxe inzado de eucaliptos, exposto ao risco permanente dos lumes, e que debera ter na diversificación de usos o seu futuro.

 E están a intoxicar cando din que as bateas e as explotacións de acuicultura que están en dominio público van ter que pechar por culpa da decisión de Costas. É unha absoluta falsidade, porque esta decisión non afecta a esas instalacións! As concesións ás bateas están reguladas pola Lei de Pesca de Galicia, o mesmo que as instalacións do sector da acuicultura en terreos de dominio público, que, ademais, poden acollerse ás prórrogas establecidas na Lei, xa que, pola súa natureza, poden estar en dominio público marítimo-terrestre.

 E preténdese confundir tamén á xente cando se fala de “inseguridade xurídica”. Os actuais donos de ENCE sabían que no 2018 tiñan que abandonar Lourizán e, por esta razón, mercaron a fábrica a prezo de saldo; e non se pode esquecer a diferenza entre unha concesión (que ten un horizonte temporal limitado) e unha propiedade privada. Ou cando se di que non é posíbel trasladar ENCE a outro emprazamento na Galiza, chantaxeando á poboación coa ameaza de irse fóra do Estado español; se é posíbel trasladala fóra, tamén se pode trasladar dentro de Galiza, e máis se temos en conta que -de acordo co compromiso adquirido por ENCE trala concesión da prórroga- a hipotética nova fábrica tería unhas necesidades de captación de auga e enerxéticas, e un volume de vertido, moito menores que a actual fábrica. O problema é outro e o deixaron ben claro os seus responsábeis; trátase, máis unha vez, dun problema económico! ENCE pretende marchar a outro país onde o prezo da madeira e a man de obra sexan máis baratos, e demostra así o interese que ten a empresa na defensa dos seus traballadores!

Xa por último, dicir que -contrariamente ao que afirma a Xunta- ENCE incumpre a lexislación en materia de vertidos e segue a contaminar a Ría de Pontevedra co vertido de elevadas cargas de materia orgánica e coliformes, que teñen importantes efectos sobre a calidade das augas de baño e cultivos mariños. Con todo, o que hoxe está en cuestión é a legalidade da súa permanencia en Lourizán, unha permanencia contraria á Lei de Costas do 2013, o que lle obriga a abandonar este emprazamento con independencia de que estea a cumprir ou non a normativa ambiental.

Neste sentido, os colectivos sociais abaixo asinantes esiximos:

1º.- Que se anule definitivamente a prórroga de 60 anos concedida ilegalmente a ENCE no 2016.

2º.- Que se cumpra a Lei e se obrigue á empresa a devolver a zona ocupada á situación que tiña á chegada de ENCE a Lourizán.

3º.- Que, en todo caso, se ENCE quere montar outra fábrica na Galiza, que sexa onde non entre en contradición coa explotación dos recursos naturais nin coa economía da zona, cunha tecnoloxía respectuosa co medio e cunhas esixencias de vertido e emisión á atmosfera máis estritas que garantan a calidade de vida e a saúde das persoas.

E, ao tempo, damos o noso apoio á MARCHA CONTRA CELULOSAS que terá lugar o DOMINGO 16 de XUÑO ÁS 12 HORAS con saída das alamedas de Marín e Pontevedra.

 

folleto.marcha.2019

Grupo de voluntarios facendo unha inspección no Umia.

Con motivo da conmemoración do Día Mundial do Medio Ambiente hoxe mércores 5 de xuño, o Colectivo Ecoloxista do Salnés convida a celebralo participando como voluntari@s na inspección de primavera do río Umia. Este río que pasa por varios dos nosos concellos, que dota de vida ao Complexo Intermareal Uma-O Grove e aos bancos marisqueiros, e que abastece de auga a toda a nosa comarca, entre outras funcións, merece unha atención especial debido á presión e impactos aos que leva décadas  sometido.

Por iso convidamos a todas aquelas persoas preocupadas por este río e polo estado do medio ambiente en xeral, a participar o domingo 9 de xuño ás 11 da mañá na Ponte dos Padriños (en Pontearnelas – Ribadumia), na inspección de primavera, do Proxecto Ríos.

Proxecto Ríos é un programa de voluntariado ambiental no que o CES está colaborando dende fai 12 anos nun tramo do Umia. Consiste na creación de distintos grupos que apadriñan un tramo dun determinado río para levar a cabo o seu estudo e vixiancia ambiental periódica, dúas veces ao ano.

Utilízase unha metodoloxía común (identificación de invertebrados bioindicadores, medición de parámetros físico-químicos, das condicións dos hábitats e biodiversidade,  chequeo de posibles impactos, vertidos…). Dentro do Proxecto Ríos o CES participa tamén tódolos anos nunha recollida de lixo simultánea nos ríos galegos.

Algúns dos bioindicadores do estado de saúde do río.

A pesar de que todas estas actividades son de balde e abertas a socios e non socios, nos últimos anos notamos un descenso na participación por parte da xente voluntaria. 

Esta falta de participación na defensa do noso entorno máis inmediato é algo que se ven observando de forma  xeralizada nos últimos anos, onde parece que moita xente preocupada polos temas ambientais se limita a “participar” na súa defensa a través das campañas nas redes sociais. Sen menospreciar a importancia de dita forma de participación, cremos que tamén é necesaria unha implicación directa no coidado do noso entorno máis cercano.

Por iso esperamos que esta data sirva como reflexión e motivación para todas aquelas persoas que estean preocupadas polo deterioro ambiental dos ríos en particular e do planeta en xeral, e queiran facer algo máis que participar a través das redes sociais.

Quen o desexe pode levar botas de auga; o resto do material preciso será subministrado polo CES.

 

Saída no mes de marzo con alumnado de 1º ESO

Por terceiro ano consecutivo, o CES levou a cabo dende o mes de marzo unha campaña educativa co alumnado do IES de Sanxenxo sobre a importancia destes escasos e fráxiles ecosistemas. O proxecto “Coidemos as nosas dunas”, comezou no mes de marzo, cando levamos a cabo charlas e saídas cos alumnos de 1º de ESO polas dunas de Baltar, onde observamos algunhas das especies máis representativas deste tipo de ecosistemas. Tamén observamos in situ outros compoñentes e interaccións deste ecosistema, falamos das cadeas tróficas, das diferenzas entre dunas brancas e grises, así como dos principais impactos que está a sufrir este ecosistema e posibles solucións.

Máis tarde, durante os meses de abril e maio, o alumnado de 4º participou nas mesmas actividades, pero a maiores tamén tiveron unha charla sobre as especies invasoras e hoxe rematarán cunha sesión práctica de eliminación das mesmas.

Escollemos os cursos de 1º e 4º porque en ambos currículos se tratan contidos de ecoloxía que deste xeito poden aplicar e aprender de forma máis práctica e significativa. Ademáis de aprender a coñecer e valorar máis este ecosistema tan cercano e a menudo ignorado.

Coma sempre, o noso agradecemento ao IES de Sanxenxo pola colaboración e interese neste proxecto.

A actividade de eliminación de plantas invasoras estase a levar a cabo durante a mañán de hoxe, venres 24 de maio, e as principais especies a eliminar son Carpobrotus sp. (uña de gato), Arctotheca calendula (margarida africana), e Arundo donax (cana). A actividade conta coas pertinentes autorizacións de Costas e Medio Ambiente, e conta coa colaboración do concello, que se encargará de xestionar os especímenes arrincados.

Queremos recordar que se trata dunha eliminación educativa e simbólica, e que deberían ser as administracións (consellería de medio ambiente, concello…) as que leven a cabo estas actividades de forma periódica para controlar a expansión destas especies, principalmente nos espazos naturais sensibles e escasos como as dunas.

sdr

Eliminación de especímenes de Carpobrotus sp, (uña de gato), por parte do alumnado de 4º ESO

 

Publicado por: garza18 | 20/05/2019

O CES convoca a súa Asemblea Xeral Ordinaria

O CES convoca a súa Asemblea Xeral Ordinaria o próximo domingo 2 de xuño en Cambados (Rúa Hospital, 42)    
Terá lugar ás 10:30h en 1ª convocatoria e 11:00h en 2ª convocatoria.
A mediodía iremos comer ao Restaurante Os Piñeiros. A asistencia tanto á comida como á asemblea é aberta para socios e non socios pero no caso da comida, para poder reservar, é necesario que nos avisedes por teléfono (680 580 086) ou correo electrónico (cesalnes@yahoo.es). Podedes anotarvos ata o venres 31 de maio as 14.00. O prezo do menú é de 20 euros. Anímate a vir!

Estes serán os PUNTOS DA ORDE DO DÍA:
DE QUE FALABAMOS TAL DÍA COMO HOXE O ANO PASADO?
Lectura da acta da asemblea ordinaria de 2018.
QUE FIXEMOS AO LONGO DO 2018?
Memoria anual de actividades 2018.
CANTOS SOMOS?
Balance de socios 2018.
COMO ESTAMOS DE CARTOS?
Memoria anual económica 2018.
DAREMOS O RELEVO?
Necesitamos novas caras na directiva do CES… poderías ser ti @ nov@ vogal, presidente/a secretari@… Comunícanos a túa intención de presentarte por teléfono ou correo electrónico. A túa colaboración dentro ou fóra da directiva é fundamental para o mantemento da actividade do CES e a consecución dos seus obxectivos de conservación e mellora do patrimonio natural do Salnés.
QUE CAMIÑOS SEGUIREMOS?
Qué queremos que faga o CES? Cómo queres coidar o noso entorno dende o CES? Qué melloras podemos levar a cabo?
ROGOS E PREGUNTAS

Publicado por: garza18 | 17/05/2019

O CES chama a colaborar no voluntariado da CEMMA

Dende hai moitos anos que no CES formamos parte da CEMMA no seu estudo e defensa dos mamíferos mariños, axudando nas tarefas de voluntariado. Pero non queremos que dito voluntariado se limite ás tres ou catro persoas de sempre, xa que estamos seguros de que hai moita xente que quere axudar e ás veces non sabe como nin onde facelo. 

Por iso queremos difundir e pedimos que difundades esta información o máximo posible.
Hai varias opcións de voluntariado nas que podedes participar e que, aínda que xa se levan a cabo dende hai varios anos, a CEMMA está intentando afianzar para crear grupos estables en cada zona.

Xornadas de voluntariado no local
Estanse preparando unha serie de traballos para facer co obxectivo de contar con voluntariado un pouco máis estable, por exemplo dous días a semana (martes e xoves pero pode ser a concretar) unhas horas pola tarde. Os labores previstos son:
Lavado esquelete Grampus
Lavado esquelete Steno
Fotografiado e clasificación esqueletes: Grampus, Steno, Tursiops, Delphinus
Desenterrado e limpeza Chelonia
Montaxe/desmontaxe carpa
Pintado, preparación lobeiro
Aceitado caixa focas
Necropsia golfiño conxelado.

A idea sería unhas horas pola tarde de 5 a 8 e convocar a dous/tres voluntarios de cada vez e que foran diferentes, para dar oportunidade de participación ao maximo número de persoas posibles.

Voluntariado periférico de cobertura
Trataría de establecerse unha listaxe de voluntariado de cobertura, por zonas, coa finalidade de avisar a tódolos desa zona simultáneamente cando haxa algún varamento e logo confirmando o que poida ir. Tamén avisariamos cando vaiamos facer as necropsias ou algunha outra actividade pola zona.

Aínda que no Salnés xa está funcionando a través do CES, gustaríanos que máis xente, socia do CES ou non, se apuntase neste listado. 

Campañas de embarques participativos

Estase tratando de reeditar as Campañas de embarques participativos. Se se consegue facelas, desta volta non imos ter posibilidade de ofrecer, ao menos inicialmente, custes máis económicos para os asociados, por falta de financiamento. 

 

Como facer para anotarse nas opcións de voluntariado?

Se ves que podes/queres participar nas dúas primeiras modalidades, podes escribir a cemmasolicitud@gmail.com indicando:

Xornadas de voluntariado no local: e os días/horas dispoñibles
Voluntariado periférico de cobertura: e a zona que che queda máis cerca e dispoñibilidade.
   Sobre os embarques tes máis información en http://www.cemma.org

O CES acaba de adherirse á petición que a Plataforma Anti Encoro do Umia tiña formulado perante a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo en xaneiro. En dita petición, solicítase ás autoridades competentes que adopten con carácter urxente as medidas necesarias para a recuperación do río Umia, mediante o desmantelamento da explotación hidroeléctrica do encoro de A Baxe. Denúnciase nela que a construción do encoro supuxo un grave deterioro medioambiental para o cauce do río, con consecuencias perxudiciais para a saúde de personas e animais.

Imaxe das células da cianobacteria causante da toxina

Queremos recordar que o encoro foi construido coa excusa de que era necesario para abastecer de auga ao Salnés,  en medio dunha forte oposición veciñal, e cunha tramitación e avaliación de impacto ambiental máis que irregulares, denunciadas no seu día. A día de hoxe, o encoro demostrou ser unha fonte de problemas, non só pola destrución dos ecosistemas acuático e do bosque de ribeira, senon por poñer en risco a saúde de miles de persoas das poboacións ás que abastece, debido á presenza da toxina microcistina, consecuencia directa da eutrofización causada polo estancamento das augas encoradas. A única beneficiada deste encoro segue a ser a empresa eléctrica que goza da concesión. Por este motivo as autoridades deberían priorizar o interese común (a saúde de miles de persoas e a conservación e recuperación do medio natural, patrimonio de todos), frente aos intereses particulares dunha empresa.

Segundo nos comunican dende a Plataforma Antiencoro do Umia, sería de grande axuda para axilizar a súa tramitación contar co maior número de apoios posibles. A petición segue aberta a adhesións, ás que se pode sumar calquera colectivo ou persoa particular de xeito sinxelo no seguinte enlace:

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/es/petition/content/1123%252F2018/html/Petici%25C3%25B3n-n.%25C2%25BA%25C2%25A01123%252F2018%252C-presentada-por-P.F.N.%252C-de-nacionalidad-espa%25C3%25B1ola%252C-en-nombre-de-la-Coordinadora-Antiencoro-do-Umia%252C-sobre-el-desmantelamiento-del-embalse-de-A-Baxe-en-el-r%25C3%25ADo-Umia-%2528Galicia%2529

 

 

No último mes véñense levando a cabo actuacións na zona de Arnosa por parte da empresa Cerámica Campo como foron o recheo dunha das lagoas xeradas no seu día polo plan de extracción de arxilas da empresa. Tamén na lagoa grande colindante coa mesma se verteu arxila polas súas beiras; ademáis a empresa ancheou unha pista de acceso ilegal sobre a marisma, afectando a unha zona de posta de sapo corriqueiro. Cónstanos que esta última actuación foi denunciada ante o Seprona e os gardas do espazo protexido Ons O Grove por un particular.

1: Lagoa na que se aterraron as beiras. 2: Lagoa que se está a reencher. 3: Pista que se ancheou.

 

Ante esta situación, o CES solicitou información á consellería de Medio Ambiente para que aclare cales desas actuacións estaban autorizadas e cales non, así como que aclare que intencións ten a empresa con respecto a tódalas lagoas xeneradas hai anos ou décadas pola extracción de arxila, e que están dentro do espazo protexido Complexo Intermareal Umia- O Grove.

A lexislación de minas obriga a “restaurar” os ocos xenerados pola extracción de materiais, consisitindo dita rexeneración en tapar os ocos e logo revexetar. Pero este tipo de actuación tan xenérica non ten sentido dentro dun espazo protexido onde os ocos abandonados hai tanto tempo xa están naturalizados por especies e hábitats acuáticos, xenerando biodiversidade no Complexo Intermareal Umia O Grove. Esto sucede nas lagoas de Arnosa, Roixique, Cachadas e Fianteira, que albergan importantes valores naturais logo de décadas de renaturalización, polo que non ten sentido, dende o punto de vista ambiental, e dentro da Rede Natura, acometer unha “rexeneración mineira” baseada en reencher ditas lagoas e destruir os hábitats e especies existentes nelas.

Cabe recordar, con respecto á lagoa da Fianteira, que xa no ano 2010 o CES emitiu unha denuncia ante a fiscalía de Pontevedra porque a empresa tiña intención de reenchela baseándose neste requisito da Lei de minas. Como consecuencia, a fiscalía emitiu unha resolución onde se instaba á empresa a someter o proxecto mineiro a avaliación de impacto ambiental para adaptarse á normativa vixente en materia de avaliación de impacto ambiental, ao estar os terreos dentro dun espazo natural protexido, posto que tanto a avaliación de efectos ambientais como o plan de restauración, redactados en 1992, non cumprían tales requisitos. Motivo polo que a  consellería resolveu, no seu día, non outorgar autorización ao plan de labores 2011 na zona de Fianteira II , conseguindo deste xeito salvar a dita lagoa da destrución.

Por todo isto, o CES solicitou á consellería de medio ambiente:

-Que se nos entregue copia da avaliación dos efectos ambientais e do plan de restauración mineira da empresa, así como a devandita avaliación de impacto ambiental adaptada á normativa vixente, en caso de existir.

-Que se nos entregue copia do Plan de Labores 2019 coa fin de coñecer cales son as actuacións autorizadas por parte desta consellería e con que fins.

-Que se nos explique cales son as actuacións previstas no futuro pola empresa en tódalas lagoas xeradas pola súa actividade incluídas dentro do espazo protexido  e cal é a postura desta Consellería de Medio Ambiente ao respecto.

-Que se nos informe de que medidas tomou esta consellería con respecto ao vertido de materiais e ancheamento da mencionada pista ilegal sobre a marisma.

Recordámoslle á consellería que a Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, lexitima ao noso colectivo como persoas interesadas (Artigo 2), especifica que a información que  solicitamos é de tipo ambiental (Artigo 2, punto 3 ap. c)), e danos dereito a acceder a dita información no tempo e forma especificados no Artigo 3.

 

O venres 15 de marzo, @s alumn@s de 4º e 5º do CEIP de Portonovo, e mais @s pequen@s de 4 anos (os superheroes Capitáns Area), saíron á praia a coidar e mellorar a biodiversidade das dunas de Baltar.

Dúas voluntarias do CES estivemos con eles explicando, coordinando e axudando nas actividades.

 

A actividade está enmarcada dentro do proxecto de centro deste curso, que xira en torno ás dunas de Baltar e a súa contorna. O alumnado estaba moi motivado e traballou con moitas ganas e esforzo, e según nos trasmitiron, pasaron un rato moi agradable e quedaron con ganas de volver. O valor pedagóxico deste tipo de actividades de contacto e coidado da natureza é indiscutible.

As actividades centráronse no tramo de duna móbil máis proximo ao Vicaño, e consistiron en:

-Identificación previa das especies invasoras e de varias especies dunares para evitar confusións, así como unha breve explicación das características das especies invasoras, e de como se debe eliminar cada unha delas.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Eliminación das seguintes especies invasoras: Carpobrotus sp. (Uña de gato), Arctotheca calendula (Margarita africana) e Oxalys pes-caprae (chuchamel).

 

 

 

 

 

 

 

-Eliminación de restos de pinos (piñas, faísca e restos de madeira triturados) que quedaron tras unha tala e retirada de pinos mal xestionada o ano pasado. Este exceso de materia orgánica non é positivo para as especies propias das dunas, que están adaptadas a vivir con escaseza de nutrientes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Plantación de varios exemplares de especies dunares (Malcomia littorea, Pancratium maritimum e Linaria polygalifolia subsp. polygalifolia), rescatadas das zonas que estarán afectadas polas obras do clube de piragüismo. Aínda que existe unha partida presupuestaria dentro do proxecto da obra para rescatar e trasplantar ditas especies, os Capitáns Area quixeron, valga a redundancia, aportar o seu granciño de area nesta labor.

 

 

 

 

 

 

A eliminación de especies invasoras necesita unha autorización expresa da Consellería de Medio Ambiente e outra do Servizo de Costas, neste caso, por atoparnos nun espazo dunar, polo que estas eliminacións non se poden facer de forma individual e desorganizada.

A concellalía de medio ambiente do concello de Sanxenxo tramitou as autorizacións, aportou ferramenta e persoal e xestionou os restos eliminados.

Non se debe esquecer que estas actividades teñen labor simbólico e pedagóxico, e que a xestión e conservación  dos espazos naturais coma este, debe ser levada a cabo polas administracións.

 

Durante o mes de febreiro leváronse a cabo unhas actuacións nunha parcela municipal pola que discurre o regato Carabuxeira, concello de Sanxenxo, entre elas o entubado do regato por debaixo dunha rampa asfaltada e o seu soterramento nun tramo. Ademáis do vertido de entullos.

Calquera actuación que se faga nas inmediacións dun regato debería respectar o seu cauce e a súa zona de policía e servidume e ter autorización. E tendo coñecemento de que as actuacións xa foron denunciadas ao Seprona, preguntamos a Augas de Galicia se a obra contaba coas autorizacións pertinentes e que medidas se tomarán no caso de que non.

Augas arriba da rampa asfaltada, houbo movementos de terra ata a mesma beira do regato, co risco de erosión que iso conleva.

 

 

Por debaixo da rampa o regato foi canalizado

 

 

 

Augas abaixo da rampa o regato foi soterrado.

Máis tarde vertéronse entullos, incluída a zona na que se soterrou o regato.

Tamén perguntamos se existe autorización para algunha posible tala de árbores de ribeira, xa que na mesma parcela aínda se conserva un grupo de árbores autóctonas, como salgueiros, amieiros e carballos.

Ditas árbores deberían ser conservadas e potenciadas. Se realmente o concello está interesado en promover zonas verdes urbanas con árbores autóctonas, como nalgunha ocasión nos manifestaron, deberían potenciar a conservación destes escasos enclaves que en plena zona urbana, aínda conservan vexetación autóctona. E por suposto respectar e restaurar na medida do posible o que queda sen canalizar dos cauces fluviais e o seu entorno inmediato.

 

Publicado por: garza18 | 04/02/2019

Xornadas de formación cos profes do CEIP de Portonovo

Os días 17 e 24 de xaneiro, o CES participou nunhas xornadas de formación dirixidas ao profesorado do CEIP de Portonovo, que este ano están a dedicar o seu proxecto de centro á temática das dunas. As xornadas foron  homologadas polo CEFORE (Centro de Formación e Recursos do profesorado da Consellería de Educación).

Trátabase de aproveitar a grande potencialidade dun recurso educativo tan cercano como é o sistema praia-dunas de Baltar, do que se poden aprender de forma práctica e moi significativa para o alumnado, contidos recollidos no currículo de Educación Primaria, principalmente da materia de ciencias naturais, pero tamén de moitas outras materias. Por outra banda, tamén esperamos contribuir co noso granciño de area (valga a redundancia), a loitar contra ese novo trastorno chamado “síndrome por déficit de natureza”.

Por último, agardamos tamén contribuir a aumentar o coñecemento e valoración deste espazo natural, reserva de biodiversidade para Portonovo, tan cercano e á vez tan ignorado, partindo da vella máxima de que só se pode amar e conservar aquelo que se coñece.  

Queremos agradecer o grande interese mostrado polos mestres do CEIP de Portonovo, e estamos seguros de que desenvolverán co alumnado un traballo moi  creativo e motivador, contribuindo á posta en valor deste fermoso espazo natural.

 

 

« Newer Posts - Older Posts »

Categorías

%d bloggers like this: