Sendereando

Santiago de Compostela, a 5 de xuño de 2020.- A Federación Ecoloxista Galega (FEG), en representación das entidades ecoloxistas e naturalistas ADEGA, ADENCO, APDR, CES, MEL, Néboa, Papaventos, Vaipolorío,Verdegaia, e Amigos da Terra, aproveita esta significativa data do Día Mundial do Medio Ambiente para facer chegar as súas propostas de cambio na xestión pública cara un modelo máis ecolóxico e sustentábel ás formacións políticas candidatas ás eleccións autonómicas do vindeiro 12 de xullo, para que as incorporen no seu programa electoral e, posteriormente, na súa acción de goberno ou de oposición.

A amplitude da crise ambiental global, significada pola xa declarada emerxencia climática e ecolóxica, o esgotamento dos recursos naturais e o incremento das desigualdades sociais son de tal magnitude que o futuro goberno de Galicia se enfronta ao enorme reto de promover unha mudanza radical nos diferentes eidos de xestión pública. Agora máis que nunca, tras a experiencia vivida pola situación de alarma sanitaria derivada da Covid-19, debemos ser conscientes e actuar en consecuencia a prol do coidado do noso entorno. A Natureza proporciónanos o medio no que vivimos e os recursos imprescindíbeis para a vida, como a auga ou o aire que respiramos. Así mesmo, existe unha relación constatada por varios estudos entre a destrución da biodiversidade e dos ecosistemas e a aparición de zoonoses e novas epidemias. Así como unha relación entre os efectos do cambio climático e a aparición ou expansión das mesmas.

O confinamento humano amosou efectos moi positivos para a biodiversidade galega e parámetros de calidade ambiental como a diminución da contaminación atmosférica. Fíxonos máis conscientes daquelas actividades e accións que contribúen a degradar o medio natural, con forte impacto para a biodiversidade e tamén para a nosa saúde, pois inevitablemente acaba repercutindo nas nosas vidas.

A FEG súmase así ao lema da ONU para este Día do Medio Ambiente, “Hora da Natureza”, convencida de que non podemos agardar máis a mudar profundamente o noso sistema económico, o noso xeito de pensar e actuar, as nosas prioridades vitais, os nosos valores e o xeito no que nos organizamos e nos mobilizamos como sociedade. O coroavirus demostrounos que o que parecía imposible, agora é posible.

Xunto coa Emerxencia Climática, esta situación demanda un cambio de rumbo urxente. Non deberíamos deixar pasar unha nova oportunidade de construír un país moito máis respectuoso coa Natureza e á vangarda da transición ecolóxica. Non caiamos de novo na falacia de que o desenvolvemento económico se debe facer á costa da degradación ambiental. Ante a nova crise que estamos a vivir, evitemos os recortes en medio ambiente ou a flexibilización das normativas ambientais, que en pasadas crises económicas non contribuíron a resolver nada e, pola contra, instensificaron e aceleraron a degradación do noso territorio.

Por estes motivos elaboramos as “12 propostas para camiñarmos cara a sustentabilidade”, cos seguintes puntos principais que se desenvolven no documento:

1. Abandonar o carbón, reducir o consumo de enerxía e promover a socialización das renovábeis para reducir drasticamente as emisións e acadar a xustiza climática.

2. Descarbonizar o transporte: menos vías de alta capacidade, AVE, e máis tren de proximidade.

3. Aplicar unha política de ordenación do territorio que limite drasticamente o crecemento urbanístico e defenda a costa.

4. Ordenar a industria extractiva con criterios sociais e ambientais.

5. Defender a soberanía alimentaria e apostar por un mundo rural e mariñeiro vivos.

6. Parar a perda de diversidade natural e recuperar os nosos montes.

7. Implantar unha nova cultura da auga.

8. Abandonar o modelo baseado na incineración e o vertedoiro, pechar a incineradora de SOGAMA, promover a redución, a reutilización e a compostaxe dos residuos urbanos.

9. Avanzar na democracia participativa real e no papel da Educación Ambiental na transformación da sociedade.

10. Impulsar unha contratación pública e unha reforma fiscal verde.

11. Traballar na liña do ecofeminismo e coidados básicos para a vida, facilitar novos esquemas de xénero ao respecto.

12. Fortalecer a cooperación internacional para o desenvolvemento sustentábel e promover a coherencia de Políticas para o desenvolvemento.

Na man de todas e todos está o reto de favorecer unha relación de respecto e complicidade co medio que nos rodea.

#DiaMedioAmbiente2020 #PropostasEcoloxistasEleccións2020

Preme aquí para ver o documento das propostas:

ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALIZA 0506 2020 (1)

O CES súmase ás accións da Alerta Ambiental Galega xurdida a principios deste mes de maio tralo intento da Xunta de impedir a participación cidadán, reactivando os prazos de 975 proxectos impactantes durante o estado de alarma.  A noticia completa, a continuación:

MÁIS DUN CENTO DE COLECTIVOS RECORREN E PIDEN A SUSPENSIÓN DAS DÚAS ORDES DA XUNTA QUE REACTIVAN A TRAMITACIÓN DE PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O ESTADO DE ALARMA 

107 asociacións e colectivos presentan recurso de reposición no que se pide a suspensión cautelar das Ordes do 27 de abril e do 5 de maio polas que a Xunta dá luz verde á continuidade da tramitación administrativa de case 1000 proxectos industriais de grande impacto en pleno estado de alarma.

Tamén solicitan á Delegación do Goberno en Galicia que revise se estas disposicións se axustan a Dereito.

Foto de Adega

Santiago de Compostela, a 27 de maio de 2020.- Máis dun cento de colectivos presentaron Recurso de Reposición fronte a Orde da Consellaría de Medio Ambiente, do 27 de abril, e fronte a Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria, do 5 de maio de 2020 pola que se dá continuidade á tramitación de preto de 1000 expedientes administrativos durante o estado de alarma. 

Este recurso foi presentado polo grupo de traballo denominado ALERTA AMBIENTAL GALEGA que nacía hai menos dun mes como resposta ao acordo do Consello da Xunta do xoves 30 de abril do 2020 (DOG deste 4 de maio) no que se aprobou reactivar a tramitación administrativa en materia de avaliación ambiental de 975 proxectos que estaban paralizados polo Real Decreto que declarou o Estado de alarma. Posteriormente, a Xunta de Galicia ditou unha nova Orde a través da Consellaría Industria, que se publicou no DOG do 11 de maio, pola que non só se daba luz verde á continuidade da tramitación de centos de expedientes administrativos con forte impacto ambiental, senón que lexitimaba á Xunta para aprobar tales proxectos industriais de grande impacto.

Petición de suspensión cautelar das Ordes

As entidades recorrentes piden a suspensión cautelar de ambas Ordes da Xunta por contravir o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo do 2020, polo que foi declarado o Estado de alarma, que estableceu con carácter xeral a suspensión dos termos e dos prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público. Só contempla, como forma excepcional, que se poidan acordar, mediante resolución motivada, a continuación daqueles trámites que sexan indispensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos. 

Porén, a Xunta aproveita esa excepcionalidade do Real Decreto para subverter a regra xeral, e atribuírlle tal carácter a preto de mil expedientes que, na súa maioría non son de interese xeral nin son indispensables ou estritamente necesarios para o funcionamento básico dos servizos públicos. Ademais, a Xunta intenta xustificar en abstracto ao alcance do interese xeral de ditas excepcións, cando debería telo feito expediente a expediente ou proxecto a proxecto. Por tanto, estas dúas ordes da Xunta estaríase deixando sen efecto as disposicións previstas no Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma relativa á suspensión dos prazos administrativos. 

Menoscabo dos dereitos dos administrados

Esta situación resulta especialmente grave, cando aínda nos enfrontamos a unha seria crise sanitaria e a poboación continúa con a estar limitada para o desenvolvemento de moitas das súas actividades de forma normalizada. Tamén están limitados os movementos e posibilidades de organización veciñal para responder a proxectos industriais de tan grande impacto. Por tanto, mentres dure o Estado de alarma os dereitos fundamentais dos administrados sofren un menoscabo e as persoas e colectivos temos menos posibilidades de exercer o control sobre a acción administrativa en materia de medio ambiente ou para evitar que dela se deriven ilegailidades. 

Intervención da Delegación do Goberno

Así mesmo, as entidades recorrentes vimos de instar á Delegación do Goberno en Galicia para que atenda a ditos recursos de reposición e revise pola súa banda se as ordes das consellarías de Medio Ambiente e de Industria da Xunta de Galiza se axustan ás disposicións do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo do 2020, ou se pola contra as contraveñen. 

Apoio social

O conxunto de 107 organizacións cidadás de toda Galicia, convertiuse nun movemento social importante que mostra a preocupación ante unha Xunta que parece que goberna de costas aos intereses dos seus cidadás e que lle está a pedir que rectifique.

 

Aquí a referencia do Consello da Xunta. Na páxina 11, 12 e 13 pódese ver o referente a este tema: https:// http://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=1417255&name=DLFE-36813.pdf 

Aquí pódese consultar a Orde publicada no DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200504/AnuncioG0532-270420-0003_gl.pdf 

Aquí o Real Decreto: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692

 

 

Listado de asociacións, plataformas e colectivos que apoian este recurso:

 1. A Rente do Chan-Pladever
 2. AAVV 3 de maio
 3. ADEGA
 4. Agrupaçom de Montanha Águas Limpas (AMAL)
 5. APEOM Outes
 6. Arquitectura Sen Fronteiras Galicia
 7. Asoc. galega Cova Crea
 8. Asoc. Petón do Lobo
 9. Asociación “Azos Feministas”
 10. Asociación a Picouta, Trazo
 11. Asociación Ambiental Senda Nova
 12. Asociación Amigos da Terra
 13. Asociación Corentena Producións
 14. Asociación Cultural A Rula
 15. Asociación Cultural Brisas do Quenllo
 16. Asociación Cultural Festival das Brétemas
 17. Asociación Cultural Lucerna – Cerceda
 18. Asociación Cultural O Naranxo (Lalín)
 19. Asociación Cultural O Quilombo
 20. Asociación de Afectados polo Vertedoiro de Lesta
 21. Asociación de Custodia do Territorio “Brexa”
 22. Asociación de guías acreditados das illas atlánticas de Galicia AGAIAS
 23. Asociación Ecolóxica Cultural Ridimoas
 24. Asociación Educativa y Cultural Animales del Mundo, AECAM
 25. Asociación Ekohuerta Agropuro
 26. Asociación Hortas do Val de Feáns
 27. Asociación O Ouriol do Anllóns, de Coristanco
 28. Asociación para a Custodia do Bosque Atlántico
 29. Asociación para a defensa da natureza no Condado ADENCO
 30. Asociación para o coidado da terra Carabel das Cabras
 31. Asociación Pola Defensa da Ría (APDR)
 32. Asociación pola Defensa do Parque de Rosalía
 33. Asociación Rexeneración Autóctona
 34. Asociación Sociocultural Ecolectivo
 35. Asociación Sustinea
 36. Asociación Verdeval, do Val Miñor
 37. Asociación Victimas de la Justicia
 38. Asociación Xuvenil Comarea
 39. Associaçom cultural A Gentalha do Pichel de Compostela
 40. Axóuxere Editora
 41. BRIGA – Organizaçom juvenil da esquerda independentista galega
 42. Casalonga Limpa de Residuos
 43. Central Unitaria de Traballadoras (CUT)
 44. Centro Social Fuscalho da Guarda
 45. Co-mando Ghichas (Val Miñor)
 46. Colectivo Arroutada
 47. Colectivo Capitán Gosende
 48. Colectivo Ecoloxista do Salnés
 49. Colectivo Portalén de Terra de Montes
 50. Colectivo Terra de Pontedeume
 51. Colectivos en Loita
 52. Comisión de Asociación contra as minas da terra Cha
 53. Comisión de seguemento da minaría e defensa do rural Frades e Mesía
 54. Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol
 55. Comité de Defensa de las Rìas Altas
 56. Comunidade de montes de mancomún de Tameiga
 57. Comunidade de Montes Veciñais en Man Común Tameiga
 58. ContraMINAcción
 59. Corrente Vermella
 60. Ecoloxistas en Acción Galiza
 61. Epona Terra
 62. Federación Ecoloxista Galega
 63. Foro Social de Cangas
 64. Fridays for future A Coruña-Ferrol
 65. fridaysforfuture Teo
 66. Fundação Montescola
 67. Fundación Galicia Verde (Leboso-Forcarei)
 68. GEAS, Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes
 69. Greenpeace
 70. Grupo de Traballo A Eira do Ceesg ( Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia)
 71. Instituto de Estudos Miñoráns, IEM
 72. Instituto para la Monitorización Vecinal de Espacios Contaminado I.M.V.E.C.
 73. Interior Galego Vivo
 74. Lugo de cara ao Miño
 75. Lugo sen Mordazas
 76. Modepén Lugo
 77. Modepen Morrazo (Movemento Galego pola Defensa das Pensións Públicas)
 78. MPI( Mocidade pola independência)
 79. Nais polo Clima Santiago de Compostela / Madres por el Clima
 80. Plataforma A Auga é Vida
 81. Plataforma Auga Limpa XA!
 82. Plataforma de Afectados pola Destilería de Contimunde (Rois)
 83. Plataforma de afectados polo vertedoiro Santiago de Compostela – Miramontes
 84. Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA)
 85. Plataforma Galega para a Defensa Animal e da Natureza
 86. Plataforma non máis eólicos Campelo Bustelo
 87. Plataforma pola convivencia ética coa fauna silvestre
 88. Plataforma pola defensa de Corcoesto e Bergantiños
 89. Plataforma pola recuperación do Sar
 90. Plataforma Quijote Outes
 91. Plataforma rexeneration.net
 92. Plataforma Veciñal Mina Touro O Pino Non
 93. Plataforma Vida e Ría ou Minaría
 94. Rede para o Decrecemento Eo-Navia Galiza O Bierzo
 95. Salvemos a Comarca de Ordes
 96. Salvemos as fragas de Catasós
 97. Salvemos Monteferro
 98. Salvemos O Iribio
 99. SGO, Sociedade Galega de Ornitoloxía
 100. Sindicato Labrego Galego
 101. Sinha PACA (Plataforma de Activistas Culturais e Artistas) de Redondela
 102. Sociedade Histórica e Cultural Coluna Sanfins
 103. SOS GROBA
 104. Teo polo clima
 105. USDG – Unión Sindical de Docentes de Galicia
 106. Verdegaia
 107. Xente do rural Ponteceso

 

CONTACTO:

alertaambientalgalega@gmail.com 
Teléfono de contacto para medios de comunicación: 628 458 509, 637994500.

 

CONTACTO:

alertaambientalgalega@gmail.com

Teléfono de contacto para medios de comunicación: 628 458 509, 637 99 45 00.

 

Publicado por: garza18 | 01/05/2020

Consumo responsable

vídeo desescalada

Engadir unha lenda

No Colectivo Ecoloxista do Salnés queremos plantexar a urxencia dun consumo responsable dende o punto de vista ambiental, social i económico. Para que a nova normalidade sexa máis xusta, en lugar de acrecentar as desigualdades sociais, e un medio ambiente máis limpo e saudable, en lugar de avanzar no deterioro ambiental, a cidadanía temos que ser responsables. Esta responsabilidade maniféstase, na nosa faceta como consumidores, nunha compra de proximidade, favorecendo os produtos de cercanía i ecolóxicos así como nos establecementos da contorna.

Preme no seguinte enlace para acceder ao vídeo que estamos a difundir nas redes sociais expoñendo este tema.

https://www.facebook.com/100010808734058/videos/1079081232462158/?id=100010808734058

 

Publicado por: garza18 | 07/12/2019

QUERES PASAR UNHA MAÑÁ ENTRE PLUMAS?

Invitámosvos a despedir o 2019 achegándonos á natureza a través das aves migratorias, esas que agora están a escapar dos fríos da Europa Norte e paran nos nosos humedais para alimentarse e descansar.

A cita é o sábado 14 de decembro ás 10h na zona de aparcamento en Vilanova preto da ponte da Illa de Arousa e da praia do Terrón (moi cerca do Eroski). As coordenadas de localización son: 42.5502416, -8.8300248

Xurxo Piñeiro acompañaranos e axudarache a descubrilas. Xa sabes, vente con calzado quente e impermeable, roupa de abrigo, prismáticos-telescopio (se tes) e con todas as ganas de pasar unhas dúas horas entre plumas.

 

Gavita, ostrero ou Haematopus ostralegus, especie fácil de ver na zona. Aínda que a maioría veñen pasar o inverno, tamén hai algúns individuos que pasan aquí todo o ano. Imaxe: SEO Birdlife.

 

Non é preciso ser soci@ para acudir a esta actividade libre e gratuíta.

Vémonos alí!

 

Publicado por: garza18 | 13/11/2019

LOTARÍA DO CES

Temos lotaría de Nadal do Colectivo Ecoloxista do Salnés. O custe de cada boleto é de 3 euros e o portador xoga 2,40. Si queres mercar algunha participación, ponte en contacto connosco a través do teléfono (680 580 086), whatsapp ou mail (cesalnes@yahoo.es)

Publicado por: garza18 | 24/10/2019

Ven con nós inspeccionar o Umia

Este domingo 27 ás 11 de mañá (hora nova!!) iremos facer a inspección de outono do río Umia, dentro do Proxecto Ríos. 

Dende o ano 2007 levamos participando neste proxecto de custodia fluvial.


Mediremos, entre outros aspectos:

-Parámetros físico-químicos: pH, Tª, nitratos, O2 disolvido e saturación, turbidez, caudal do río…

-Calidade hidromorfolóxica: tipos de hábitats e o seu estaco.

-Alteracións: presenza de colectores, vertidos, lixo, escumas, cheiros…

-Estado de saúde do bosque de ribeira.

-Usos da terra nas beiras do río.

-Calidade biolóxica: identificación e interpretación de animais bioindicadores atopados.

-Biodiversidade autóctona de flora e fauna, e presenza de especies invasoras.

Esta é unha actividade aberta á que calquera pode asistir.

Só tes que traer calzado axeitado (botas no caso de querer entrar no río). O resto do material levarémolo nós.

Vémonos no Umia!

 

Hoxe, 12 de outubro, o CES participou na marcha organizada en Cambados pola Asociación A Naiciña contra o cambio climático. Despois da marcha, e antes das diversas actividades que tiveron lugar, limos un manifesto no que resumimos as evidencias actuais da crise climática, que sucederá na nosa comarca se non actuamos, e que cousas lle esiximos aos gobernantes, dende o Estado e a Xunta ata os dos concellos do Salnés, incluído, como non, o propio Cambados.

 

Agradecemos a esta asociación o seu esforzo por organizar esta actividade como chamada de atención ante a grave crise climática na que nos atopamos, e ante a que toda a sociedade debemos actuar xa.

Pincha aquí se queres ler o manifesto. 

Publicado por: garza18 | 30/09/2019

Resultados da limpeza do río Umia

XII Limpeza Simultánea
RESULTADOS DA LIMPEZA DO UMIA
(tramo de 500m entre Ponte Arnelas á ponte de Santa Marta).
Domingo 29 de setembro 2019

A cita cos voluntarios para a Limpeza do Umia do Colectivo Ecoloxista do Salnés foi na Ponte de Ponte Arnelas (ponte dos Padriños) ás 11h. Participaron un total de 16 persoas, dos cales 5 eran menores. Isto é meritorio, xa que nos acompañou a chuvia durante a recollida de lixo, dándolle máis vida así ao lema da campaña da Limpeza “Móllate polo Río”.

Percorrimos as dúas beiras do Umia ata as inmediacións da Ponte nova de Santa Marta, divididos en 2 grupos. Rematamos ás 13h, tras ter recollido os seguintes refugallos:
-250 l de envases (plásticos e latas de refrescos).
-100 l de papel e carton.
-10 l de vidro
– restos non reciclables: 100 l
– Voluminosos ou tóxicos: un neumático, unha valla de obra, louza, filtro de aceite dun coche.

Todo isto foi depositado nos correspondentes contentores de recollida selectiva da zona. Dos voluminos e tóxicos fíxose cargo o concelleiro de Medio ambiente do Concello de Ribadumia, que colaborarou co proxecto e na recollida de lixo, comprometéndose a que serían levados ao punto limpo para alí ser tratados do xeito convinte.
Ademais localizouse un punto de vertido de escombros con restos de ladrillos e uralitas, do que tamén foi informado o concelleiro de medio ambiente de Ribadumia.

POLO FUTURO DOS NOS@S FILL@S: ANTE A EMERXENCIA CLÍMÁTICA MÓVETE POLO CLIMA!!

Ante o estado de crise climática que tantos gobernantes non queren ver, xurde a necesidade de mobilizarse e apoiar á xuventude que reclama o dereito a herdar un planeta habitable. Así nace o Movemento Galego polo Clima.

O quecemento global inducido polo home alcanzou aproximadamente 1°C sobre o nivel preindustrial e está actualmente aumentando a un ritmo de 0.2°C por década debido ás emisións pasadas e presentes de gases de efecto invernadoiro.

O cambio climático xa está aquí, é patente nos fenómenos meteorolóxicos extremos cada vez máis frecuentes e virulentos, nas olas de calor e sequías que alimentan incendios crecentes a cada ano, nas inundacións e riadas… nos mortos e desprazados e nos estragos agrícolas e económicos provocados por todas elas, nas  borrascas máis intensas e frecuentes, no ascenso do nivel do mar, que no último século foi de 17 cm e que aumenta 3 mm ao ano, así como no quecemento e acidificación do mar que afecta ás especies que nel viven, (do que en gran medida depende a economía galega e do Salnés, non o esquezamos); favorecendo o asentamento de especies invasoras… Máis lonxe de nós, nos furacáns máis frecuentes e intensos, no desxeo do Ártico e Groenlandia, moito máis acelerado do que os científicos pensaban nun principio, retroalimentando máis o quecemento ao desaparecer superficie branca onde reflexar a enerxía do Sol; con miles de refuxiados climáticos debido ás secas ou a que as illas, os seus países, quedaron asolagados pola subida do mar. Pero o planeta é un só, formado por complexas interconexións, e todo nos afecta, o de cerca e o de lonxe.

O informe especial que o Grupo Intergubernamental de Expertos sobre o Cambio Climático (IPCC) da ONU, publicou en outubro de 2018, insta a tomar medidas urxentes para limitar o quentamento global a un aumento de 1,5 ºC. Isto requerirá cambios rápidos, de grande alcance e sen precedentes en todos os aspectos da sociedade, segundo mencionou o IPCC .

No informe destácanse os impactos que se evitarían se o quecemento global quedase restrinxido a 1,5ºC en lugar de subir 2C: o nivel do mar aumentaría 10 cm menos a finais de século, o Ártico non quedaría libre de xeo con tanta frecuencia, ou os arrecifes de coral, prácticamente abocados á súa desaparición con un quentamento de 2ºC, poderían salvarse parcialmente. Máis alá dun aumento de 2ºC, considerado o punto de non retorno, as consecuencias serían moito máis imprevisibles, catastróficas e irreversibles, empezando por millóns de persoas mortas ou refuxiadas polos fenómenos meteorolóxicos extremos (sequías, inundacións, furacáns…) ou desprazadas pola subida do nivel do mar, ou falta de auga ou alimento nas súas cidades ou países. E seguindo por desaparición total dalgúns ecosistemas como os arrecifes de coral, e a extinción de máis de 1 millón de especies.

O informe expón que limitar o quecemento global a 1,5°C requeriría transicións “rápidas e de gran calado” na terra, na enerxía, a industria, os edificios, o transporte e as cidades. As emisións netas mundiais de dióxido de carbono (CO2)  de orixe humana terían que reducirse nun 45% para 2030 con respecto aos niveis de 2010, e seguir diminuíndo ata acadar o “cero neto” aproximadamente en 2050.

Son medidas que se puideron tomar dende hai 30 anos, pero a inacción e falta de compromiso dos gobernos, lévannos a esta situación de emerxencia na que hai que actuar xa.

Ante esta situación de emerxencia, sumámonos ao Movemento Galego polo Clima, asinamos o manifesto e animamos a tódolos veciños do Salnés a mobilizarse o día 27 de setembro para esixir a declaración do estado de emerxencia climática que permita asumir aos gobernantes a realidade do que xa está acontecendo no planeta e empezar a tomar medidas eficaces que permitan aos nos@s fill@s e netos herdar un planeta con futuro.

Se non o fas por ti, faino polo futuro dos teus fill@s. Mobilízate o 27-S!!

No seguinte enlace pódese ler o manifesto e consultar a convocatoria das principais manifestacións para o día 27.

https://movementogalegopoloclima.wordpress.com/

 

« Newer Posts - Older Posts »

Categorías

A %d blogueros les gusta esto: